So zemepisom na večné časy...


Prezentácie Zemepis

Európa - doplňovačka štátov - úlohou je poskladať obrysy jednotlivých štátov do mapy Európy (puzzle)

Pohoria Slovenska - hra, v ktorej je nutné určiť správnu polohu najznámejších pohorí na Slovensku

Slovensko - kraje - ak vieš kraje, resp. krajské mestá Slovenska je to hračka

Slovensko - mestá - hra, kde je treba kliknúť na správne mesto v podobe kresleného obrázku

Slovensko - mestá s obrázkami - hra, kde je treba kliknúť na správne mesto. Naviac sa zobrazuje i obrázok z daného mesta.

Slovensko - mestá podľa krajov - aktivita, kde je treba kliknúť na správne mesto v mape. Sú to všetky okresné mestá zobrazované postupne podľa jednotlivých krajov. Na rozdiel od predchádzajúcej hry je jednoduchšia, pretože sa tu môže uplatniť vylučovacia metóda.

Slovensko - Vodstvo - úlohou je presne kliknúť na zadanú rieku, vodnú nádrž alebo jazero

Chránené územia Slovenska - úlohou je kliknúť správne na zadaný národný park, chránenú krajinnú oblasť alebo národnú prírodnú pamiatku či rezerváciu

Slovensko - hrady a zámky - hra, kde je treba kliknúť na miesto (zmenšený obrázok - ikona), kde sa zadaný hrad alebo zámok nachádza. Ako pomôcka slúži plný náhľad obrázku a v prípade nezdaru sa zobrazí správne riešenie.

Slovensko - kúpele -  hra, kde je treba kliknúť na miesto (ikonu), kde sa zadané kúpele nachádzajú. Každé kúpele doprevádza jeden alebo viacero obrázkov z daného miesta.

Česko-Slovensko minerálky - hra, pri ktorej sa naučíte, odkiaľ jednotlivé stolové minerálne vody pochádzajú

Otázky Zeměpis - pokročilí - veľký kvíz (83 otázok), tipni si správnu odpoveď a po kliknutí sa ju dozvieš

ČR - hrady

ČR - kraje

ČR - lázně

ČR - města

ČR - města s obrázky

ČR Vodstvo

Pohoří ČR

Historický vývoj území ČR

Geologický vývoj ČR

Chráněná území ČR (2019) - hra s nejaktuálnější mapou Chráněných území ČR včetně CHKO Brdy

Povrch ČR - didaktická pomůcka do hodin zeměpisu (prezentace na dané téma)

Antarktida - pracovní list se základními informacemi, otázkami, úlohami a slepou mapou (v češtině)

Antarktída (SK) - pracovný list so základnými informáciami, otázkami, úlohami a slepou mapou (v slovenčine)

Vatikán - prezentace v češtině z roku 2019 (stručné dějiny, politika a státní zřízení, hospodářství a památky)

Sluneční soustava - prezentace z roku 2020 o všech objektech Sluneční soustavy včetně pohyblivých obrázků (gif) Slunce a planet

Vesmíropis 6. roč. - prezentace základních pojmů o vesmíru ze zeměpisu 6. roč. ZŠ. Je to v češtine - pokiaľ by to chcel niekto preložiť alebo inak upraviť je to otvorený formát, takže nie je problém :-)

Mapové značky (SK) - prezentácia do výuky o tom, ako porozumieť mapám (farby, čiary, legenda)

Mapové značky (CZ) - uzavřená prezentace do výuky zeměpisu

Otázky zeměpisně-matematické

Otázky zeměpisně-dějepisné (CZ)

Otázky zemepisno-dejepisné (SK)

NOSOROŽCI - prezentácia o mrzačení nosorožcov kvôli ich rohom (bez zvuku)

50 divov stredoveku - jednoobrázková prezentácia vybraných pamiatok z celého sveta z obdobia stredoveku zapísaných do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO

Pútnicke miesta sveta - obrazová prezentácia najvýznamnejších pútnických miest všetkých svetových náboženstiev so stručným popisom nábožensko-historického významu miesta

Stratené miesta staroveku - obrazová prezentácia najvýznamnejších archeologických lokalít starovekých miest

Afrika v otázkach (SK) - 6 jednoduchých otázok o Afrike, možnosť doplniť ďalšie otázky
Afrika v otázkách (CZ) - 6 jednoduchých otázek o Africe, možnost doplnit další otázky

Atmosféra (CZ) - prezentace do hodin zeměpisu o stavbě a složení zemské atmosféry
Atmosféra (SK) - prezentácia do hodín zemepisu o stavbe a zložení zemskej atmosféry

Endemity (CZ) - endemity Česka, Slovenska, Evropy a ostatních světadílů + živé fosílie, glaciální relikty a kosmopolitní druhy

Afrika - test na vodstvo