So zemepisom na večné časy...


Prezentácie

Väčšina odkazov je momentálne nedostupná, pretože stránky sú v rekonštrukcii. Ďakujem za pochopenie.

 

NOSOROŽCI - prezentácia o mrzačení nosorožcov kvôli ich rohom (bez zvuku)

Európa - doplňovačka štátov - úlohou je poskladať obrysy jednotlivých štátov do mapy Európy (puzzle)

Slovensko - Vodstvo - úlohou je presne kliknúť na zadanú rieku, vodnú nádrž alebo jazero

Chránené územia Slovenska - úlohou je kliknúť správne na zadaný národný park, chránenú krajinnú oblasť alebo národnú prírodnú pamiatku či rezerváciu

Otázky - krátke (SK).pps (2,5 MB) - krátky zemepisný kvíz s obrazovou nápovedou, úlohou je kliknúť na správnu možnosť

Otázky Zemepis - pokročilí.pps (7,6 MB) - ukážka z veľkého kvízu (83 otázok), tipni si správnu odpoveď a po kliknutí sa ju dozvieš

Slovensko - kraje.ppsx (2 MB) - ak vieš kraje, resp. krajské mestá Slovenska je to hračka

Slovensko - mestá.ppsx (1,2 MB) - hra, kde je treba kliknúť na správne mesto v podobe kresleného obrázku

Slovensko - mestá s obrázkami (demo).ppsx (4,5 MB) - ukážka hry, kde je treba kliknúť na správne mesto. Naviac sa zobrazuje i obrázok z daného mesta.

Slovensko - mestá podľa krajov (demo).ppsx (1,2 MB) - ukážka aktivity, kde je treba kliknúť na správne mesto v mape. Sú to všetky okresné mestá zobrazované postupne podľa jednotlivých krajov. Na rozdiel od predchádzajúcej hry je jednoduchšia, pretože sa tu môže uplatniť vylučovacia metóda.

Slovensko - hrady a zámky.ppsx (4,1 MB) - ukážka hry, kde je treba kliknúť na miesto (zmenšený obrázok - ikona), kde sa zadaný hrad alebo zámok nachádza. Ako pomôcka slúži plný náhľad obrázku a v prípade nezdaru sa zobrazí správne riešenie.

Slovensko - kúpele (demo).ppsx (6,2 MB) - ukážka hry, kde je treba kliknúť na miesto (ikonu), kde sa zadané kúpele nachádzajú. Každé kúpele doprevádza jeden alebo viacero obrázkov z daného miesta.

Česko-Slovensko minerálky.ppsx (1,4 MB) - hra, pri ktorej sa naučíte, odkiaľ jednotlivé stolové minerálne vody pochádzajú

Mapové značky (SK).ppt (3,7 MB) - prezentácia do výuky o tom, ako porozumieť mapám (farby, čiary, legenda)

Pútnicke miesta sveta.pps (3,1 MB) - obrazová prezentácia najvýznamnejších pútnických miest všetkých svetových náboženstiev so stručným popisom nábožensko-historického významu miesta

Stratené miesta staroveku.pps (1,8 MB) - obrazová prezentácia najvýznamnejších archeologických lokalít starovekých miest